Kontakt

Manager Programu Partnerskiego GoldenGroup.pl

W przypadku wszelkich pytań, propozycji i wątpliwości związanych z Programem Partnerskim należy kontaktować się z managerem PP - Januszem Maruszewski:

E-mail:

Właściciel i Organizator Programu Partnerskiego GoldenGroup.pl

JPP Group Sp. z o.o.
ul. Białostocka 22
03-741 Warszawa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000393388
NIP: 113-284-44-22
REGON: 144078281

W przypadku pytań lub propozycji dotyczących Organizatora Programu Partnerskiego prosimy kontaktować się również z Januszem Maruszewskim: .